29 Ekim CUMHURİYET BAYRAMI….

image004.jpg

Ey Türk istikbalinin evladı!
“İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Cumhuriyet’in İlanı, milletin yönetilme biçiminin belirlenmiş olduğu, Atatürk‘ün siyasal devrimlerinden bir tanesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 29 Ekim 1923′te ortaya çıkan kabine bunalımı sonucunda, yürürlükteki yönetim biçiminin kusurları daha net ortaya çıkmış, 29 Ekim’de Anayasanın ilgili maddeleri değiştirilerek, ülkenin yönetim biçimi cumhuriyet olarak belirlenmiştir.

Bu gün Cumhuriyetin 86 ıncı yıldönümünü kutluyoruz. Bu fırsatı değerlendirerek Ulu Önder Atatürk‘ ün cumhuriyet için söylediklerini bir alıntı olarak burada sunmak istiyoruz.

Atatürk’ün bu konudaki sözleri şunlardır :

1. Türkiye devletinin şekl-i hükûmeti cumhuriyettir.

2. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)

3. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)

4. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (1925)

5. Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)

6. Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. (1936)

7. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923

8. Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız 1923.

9. Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

10. Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk’ün S.D. II, S. 230)

11. Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

12. Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz.

13. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk’ün S.D. III, S. 80)

14. Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

15. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

16. Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

Bu günü kutlarken Ulu Önder’in şu sözlerini hiç akıldan çıkarmayıp, kulağımıza küpe yapalım :

“EFENDİLER!

‘EGER BU MİLLET BU MEMLEKET PARÇALANACAK OLURSA,GENEL ŞEREFSİZLİĞİN ENKAZI ALTINDA ŞUNUN BUNUN ŞAHŞİ ŞEREFİ DE PARÇA PARÇA OLUR.

BİZ O GENEL ŞEREFİ KURTARABİLMEK İÇİN HAREKETE GEÇEN MİLLETE RUHUMUZLA KATILDIK.KATILMAMIZA MANİ OLABİLECEK ŞAHSİ RÜTBELERİ,MEVKİLERİDE GENEL ŞEREFİ KURTARMAYA YÖNELİK BİR GAYE UĞRUNA FEDA ETTİK…

BUNU ANLAMAYIP DA MİLLETİ HALA KENDİ KAFALARININ KEYFİNE GÖRE İDARE ETMEYE KALKIŞAN KUVVETLER ARTIK BİR BELADIR.

BELA ÇEKMEYE DE BU MİLLETİN ARTIK TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR.’’

Mustafa Kemal ATATÜRK

EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…

b-305583-türk_bayrağı.jpg

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>