ARAPÇA – Okullarda Yabancı Dil Olarak Okutulacak…

#alttext# Konfüçyüs‘e sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?…” Büyük filozof, şöyle yanıt verdi: “Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. Şöyle ki: Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun içindir ki dil, çok önemlidir!”

Dünyada 350 milyon insanın konuştuğu Arapça, bu eğitim öğretim yılında ilk ile ortaöğretimde okutulan yabancı diller arasına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, “Bu öğretim yılından itibaren isteyen öğrencilerimiz yabancı dil olarak Arapça’yı seçerek okuyabilirler.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, Cihan Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, bugüne kadar ilk ile orta dereceli okullarda 8 yabancı dilin okutulduğunu anımsattı. Tufan, “Bu öğretim yılından itibaren Arapça da okutulan yabancı diller arasına dahil edildi. Bundan sonra öğrenci 9 yabancı dilden herhangi birini seçerek hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde okuyabilecek.” dedi.

Yabancı dil eğitiminin ilköğretimde 4. sınıftan başladığını anımsatan Tufan, “4 ve 5. sınıflarda üçer saat; 6, 7, 8. sınıflarda dörder saat olarak okutuluyor. Liselerimizde de ortak dersler arasında 9. sınıflarda üç saat; 10, 11, 12. sınıflarda da ikişer saat olarak okutuluyor. Okul türlerine göre bu ders saatleri artıyor. Eğer öğrenci yabancı dili daha fazla öğrenmek istiyorsa, seçmeli dersler arasında yabancı dillerimiz de var, onlardan da seçerek, ders saati sayısını artırabiliyor.” diye konuştu.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Çince ile Japonca dilleri arasına Arapça’nın da eklendiğini söyleyen Tufan, “Dünyada en çok konuşulan yabancı dil öncelikle İngilizce. Sonra nüfus itibariyle Çince geliyor. Almanca, Fransızca, İspanyolca. Ondan sonra da Arapça geliyor. Mesela bizim yabancı dil olarak seçtiğimiz bazı diller, (mesela Rusça var) bunlar sayı itibariyle daha az kişinin konuştuğu yabancı diller olduğu halde onları da yabancı dil olarak belirlemişiz. Ayrıca bu dillerin özel kurslarda da okutulma imkanı var.” biçiminde sözlerini tamamladı.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca gençlerimizin bilimsel açıklamaları izleyebilmeleri için öğretilir. Gönül isterdi ki Latince ile Eski Yunanca da aynı amaçla eğitim programları içine alınsın… Ama nedense bu öngörülmüyor.

Eğitim programı içinde Çince ile Japonca da bulunduğuna göre, gençlere neden Arapça öğretilmesin?… Arapça öğretmenin başlıca amacı dinimiz İslamın ne olduğunu açıklayan Kur’an- ı Kerimin anlayarak okunmasını sağlamak olmalıdır. Bu dersin bundan ötürü konulduğu inancındayız. Doğru da yapılmıştır. Bilimi izlemek için batı dillerinin öğretilmesi ne kadar doğruysa, Kur’an – ı Kerimin anlaşılarak okunmasını sağlamak ta o kadar önemlidir.

Arap Yarımadası’nın güneyinde konuşulan lehçeler Standart Arapça’dan o kadar uzaklaşmıştır ki Güney Arapça adıyla ayrı bir dil olarak sınıflandırılabilir. Standart Arapça’nın dışında en önemli Arapça lehçeleri; Mısır Arapçası, Şamî (Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün’de) Arapça, Irak Arapçası, Körfez Arapçası, Hicaz Arapçası, Necd Arapçası, Yemen Arapçası ve Kuzey Afrika Arapçasıdır (Magribî Arapça). Malta adasında konuşulan Malta dili de aslında içine çok sayıda İtalyanca ve İngilizce sözcüğün karıştığı bir Arapça lehçesidir.

Ancak burada önemli bir konuyla karşılaşırız. Kur’an-ı kerimi, Arapça bilen de tam anlayamaz. Dil bilmek ayrı, ilim bilmek ayrıdır. Türkçe bilen sıradan bir kişi, tıp, hukuk, fen bilgisini anlayabilir mi?… Hadis-i şerifte, “Kur’an, Allah’ın metin ipidir. Manalarının hepsi anlaşılmaz” buyuruldu. Kur’an-ı kerim çok veciz olup, bitmez tükenmez anlamlarının bulunduğu, bütün anlamları bildirilse bile, yazmak için kağıt ile mürekkep bulunamayacağı şöyle bildirilmektedir:

“De ki, Rabbimin [hikmetli] sözleri için, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin sözleri tükenmez.” [Kehf 109]

Ne var ki, Arapça öğretmenin bir yararı daha vardır. Arapça öğrenirken Arapça harflerle yazıp okumak ta öğrenilecektir. Bu öğrencilerden, hacmi çok geniş olup, bir türlü çözülemeyen Osmanlı Arşivlerini çözüp (déchiffrer edip) Latin alfabesiyle yeniden yazmaları beklenebilir. Bu da, gözardı edilemeyecek çok büyük bir hizmet olacaktır.

Başka önemli bir konu da okullarımızda öğretilmeye çalışılan yabancı dillerde ne kadar az başarı sağlandığıdır. Görüleceği gibi Liseden çıkan hiç bir öğrenci, söz gelimi İngilizce ya da Almancayı, gereği gibi bilememektedir. Bunun tersini söyleme olanağı var mıdır?…

Buna benzeyerek “Arapça da böyle öğrenilecektir” demek yanlış olmaz. Kur’an – ı Kerimi iyi standart Arapça bilen bir kişi bile zor anlayabildiğine göre, yarım yamalak Arapça öğrenebilmiş bir genç bunda nasıl başarılı olacaktır?… Bu soruyu akıldan çıkarmamak gerekir. Öğretme savında bulunduğumuz yabancı dilleri Eğitim Programlarına, yasak savmak düşüncesiyle yerleştirmememiz gerekir. Oysa yapılan tam da budur!…

Daha da öteye giderek, Okullarımızda öğretilmeye çalışılan ana-dilimiz Türkçe ile Edebiyat derslerinde bile gerekli başarının sağlanmadığı görülmektedir. Bu kanıya makalelerimize gençlerimizce yapılan yorumlar nedeniyle varmaktayız. Bunlar bir çok yazılım kusurları taşıdığı gibi, anlatmak istediklerini doğru dürüst söylemekten uzaktır. Bazıları da okuduklarını anlamaktan çok uzaktalar. Sözünü ettiğimiz yorumları izleyerek bunu görmeniz olanağı vardır.

Bu da gösteriyor ki Eğitim Programına şu ya da bu konuyu almakla iş bitmiyor. Ele alınan konuların çocuklarımıza iyi öğretilmesi gerekmektedir. Bu da halen yürütülen ezberleme sistemi yerine, araştırma ile usavurma yöntemiyle öğretimin sürdürülmesi yoluyla gerçekleşebilir. Demek ki eğitim sistemimizde kökten bir değişmeye gereksinim vardır.

Tersi durumda bir cahiller topluluğuna ulaşmak işten bile değildir!…

[Bazı alıntılarla telif edilmiştir]

3 Responses to ARAPÇA – Okullarda Yabancı Dil Olarak Okutulacak…

  1. Allamurat diyor ki:

    arapça övrenmek isteyorum

  2. Allamurat diyor ki:

    okulna girip okamak isteyorum

  3. Allamurat diyor ki:

    ne yapmali okulny okamak uçun

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>