Author Archives: Yalçın Güran

ENZİM – Yaşamdaki Yeri Nedir?!…

“Bir gene, bir enzyme.” Norman Harold Horowitz Enzim (enzyme) [*], hemen hepsi protein yapısında olan, doğal olarak yalnız canlılarca sentezlenebilen biyolojik katalizörlerdir. Canlıda her enzim proteinden yapılmıştır. Her protein bir gen tarafından programlandırılarak görevlendirilmiştir. Buna bir gen, bir enzim hipotezi denir. Genler, sentezletmiş olduğu proteine ne yapacağı konusunda kodlanmıştır. Enzimlerin büyük çoğunluğu protein olmakla birlikte, [...]