YER YÜZÜNDE TÜRKLER NE ZAMANDIR VAR?….

www-1.komikresimlerim_bozkurt_resimleri_3.jpg“Hafızasız baş,bekçisiz kaleye benzer.”
NAPOLEON BONAPARTE
“Bozkurt sesi savaş parolamız olsun”
OĞUZ HAN

Türkler’in köklü, çok zengin bir tarih ile ekini olması nedeniyle birçok bilim adamı “Türk” adının nereden geldiğini araştırmışlar, bu araştırmalar sonucunda Türk adı ilk kez MÖ. XIV. yy’da “Tik” ya da “Tikler” adıyla geçmeye başladığı bulunmuştur. Bir başka görüşe göre ise Türk adının MÖ. XIV. yy’dan öncede var olduğudur. Zira Türk ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu gerçeği kavmi ile milli mitolojiler ile tarihi oluşumlarda açıklayan eski kayıtlarda görmek olanağı vardır.

Türk ırkının çok eski olması nedeniyle Türk adının nerden geldiği konusunda birçok sav ile görüşler ileriye sürülmüştür. Buna göre,

-Heredotos’un doğıu kavimleri arasında olduğunu söylediği TARGİTAB’lar.
-İskit topraklarında doğdukları söylenen TYRKAE’ler
-Tevratta adı geçen Togarma’lar.
-Eski Hint kaynaklarında rastlanılan TURUKHA’lar ya da THRAK’lar
-Esiki Ön Asya çivili metinleride görülen TURUKKU’lar.
-Çin Kaynaklarında MÖ. I.yy’da rol oynadıkları belirtilen TİK ya da Dİ’ler

“Türk” adını taşıyab Türk kavimleri olarak gösterilmektedir.

Mitoloji ile tarihi kayıtlar içerisinde yer alan “Türk” sözcüklerinden, Türk adının nekadar eski olduğu ortaya çıkmaktadır. MÖ XIV. yy’da yer alan “Tik”ler ile dünyada var olan uygarlıkların en eskisi olan MÖ. VII. yy. da Orta Asya’da kurulan “Anav” uygarlığı da Türklerce kurulmuştu. O halde Türkler MÖ. XIV. yy’da Tik’ler , MÖ. VII. yy’da Anavlar ,MÖ IV yy’da Sakalr ile tarih kayıtlarında yer almaktadır.

Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk kez MÖ 1328 yılında Çin tarihide “Tu-Kiu” biçiminde görülmektedir.MÖ. I yy’da Roma’lı yazarlardan biri olan Pompeius Meala’nın Azak Denizi kuzeyinde yaşayan halktan “Turcae” olarak bahsetmesi ile ilk kez yazılı olarak karşılaşıyoruz.Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS VI yy’da kurulan Kök-Türk Devleti ile olmuştur. Orhun kitabelerinde yer alan “Türk” adı daha çok “Türük”(*) biçiminde gösterilmektedir. Bundan ötürü Türk sözcüğünü Türk Devleti’nin ilk kez resmi olarak kullanılan siyasal kuruluşun Kök-Türk imparatorluğu olduğu bilinmektedir. Kök-Türkler’in ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken,sonrada Türk millietini anlatmak için kullanılmaya başlanmıştır.

MS. 585 yılında Çin İmparatoru’nun KÖK-TÜRK Kağanı İşbara’ya yazdığı mektupta “Büyük Türk Kağanı” diye söz etmesi, İşbara Kağan’ın ise Çin İmparatoruna verdiği yanıt mektubunda “Türk Devleti’nin Tanrıca kuruluşundan bu yana 50 yıl geçti” sözleri Türk adını resmileştirmiştir. Kök-Türk yazıtlarında Türk sözü daha çok “Türk Budun” biçiminde geçmektedir. Türk Budun’un ise Türk Milleti olduğu bilinmektedir. Dolaylı olarak Türk adı dönemlerde bir topluluğun veya kavmin isminden ziyade ,siyasi bir mensubiyeti belirleyen bir sözcük olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna bağlı olan bütün boylar ile toplulukları anlatmak için milli bir isim haline gelmiştir.

Atatürk’e Sorulan Bir Soru : TÜRK Kimdir?

Bana bir kalem ve kağıt getirin der, sorulan sorunun ardından hemen aşağıdaki satırları kağıda döker.

“Bu memleket,

Dünya’nın beklemediği,

Asla ümid etmediği

Bir müstesna mevcudiyetin

Yüksek tecellisine yüksek sahne oldu.

Bu sahne yedi bin senelik en aşağı bir Türk beşiğidir.

Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı;

Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı,

O çocuk
Tabiatın şimşeklerinden,yıldırımlarından,kasırgalarından

Evvela korkar gibi oldu;

Sonra onlara alıştı;

Onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu.

Bir gün o tabiat çocuğu,tabiat oldu;

Şimşek,yıldırım,güneş oldu,Türk oldu.

Türk budur.

Yıldırımdır,kasırgadır,dünyayı aydınlatan güneştir.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..”

——————————————————————–

(*) Macarcada da “Türk” sözcüğünün karşılığı “Török” tür.

——————————————————————–

NOT – Bu yazı alıntılarla “telif” edilmiştir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>