YENİ KUŞAK HEKİMLER?!…

#alttext#
“Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir.”
Anatole France

Bundan bir kaç yıl önce, hiç bir korkutucu hastalığım olmadığını bildiğim halde, aile bireylerinin üstelemeleriyle, bir hastaneye başvurma zorunda birakıldim. Başvurduğum hastane bir zamanlar kendimin de kadrosu içinde bulunduğum anlı, şanlı, “iddialı” bir hastaneydi.

Beni karşılayan kardiyoloji kliniği şefi, “Derdin nedir?… Neden yakınıyorsun?…” gibi hiç bir sorgu sormadan, hiç bir muayeneye girişmeden, eline aldığı bir kağıda uzun bir laboratuvar listesi yazdı. Yazdığı uzun listenin içinde holter takılmasından, Gamma kameraraya kadar aklınıza ne geliyorsa vardı. Bütün bunları da hatır, saygınlık sahibi olduğumu göstermek için yapıyordu!… “Bunları yaptırıp gelin” dedi.

Hayretler içinde kaldım. Çünkü tıp bize böyle öğretilmemişti. Benim tıp eğitimi aldığım fakültede, gerek mezuniyet sınavında, gerekse sonradan girilen uzmanlık sınavında, hastayı sorguya çekme ile fizik muayeneyi atlarsanız, başka soru sorulmaz, doğrudan başarısız olurdunuz.

Hastayı sorgulamadan sonra, yapılan fizik muayenede bir tanıya ulaşılır, bu tanının doğruluğunu (ya da yanlışlığını) onamak için hasta laboratuvar incelemeleri için uygun birimlere gönderilir. Biz tıbbın bu yolda yürüdüğünü öğrenerek yetiştik. Demek bize tıp adına öğretilenler tümden yanlışmış (!).

Sonuçta laboratuvar bulgularını inceleyen anlı şanlı hastanenin uzman (!) hekimleri, hiç bir patolojik değişiklik olmadığını bana bildirdiler. Ben bu sonucu onlara başvurmadan da zaten biliyordum!…

Yeni kuşak hekimlerin bu tutumunun nedenlerini Prof.Dr.Ahmet Rasim Küçükusta şöyle anlatıyor :

Tıp eğitimi yozlaştı
Bundan 40 sene önce tümü birkaç ciltte rahatlıkla toplanabilen tıp bilgilerinin ışık hızıyla artması; eğitiminin fakülteden fakülteye büyük farklılıklar göstermesi; hocası, laboratuarı ve hastanesi olmayan tıp fakültelerinin türemesi; eğitimcinin ne öğreteceğini öğrencinin ne öğreneceğini bilememesi, Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS)  tıp eğitimini yozlaştırdı, doktorların genetiği bundan ciddi şekilde etkilendi.
 

Tıp teknolojisi tıptan daha çok ilerledi
Tıptan ziyade tıp teknolojisinin ilerlemesi ve tıbbın teknolojinin çok arkasında kalması; teşhis ve tedavide doktordan çok ilaçların, hastanelerin ve teknolojinin öne çıkması doktor genetiğinde köklü değişikliklere yol açtı.

Sağlık bürokrasisi doktorları şaşkına çevirdi
Mecburi Hizmet Kanunu, Performans Sistemi, Tam Gün Yasası, Muayenehane Standartları, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası, Anayasa Mahkemesinin iptalleri, Danıştay’ ın yürütmeyi durdurmaları, Sağlık Bakanlığının tehditleri doktorların genlerinde tamiri imkânsız yaralar açtı.  Doktorlar, yarın hangi kanuna göre nerede ne yapacağını bilmeyen şaşkın ördeklere dönüştüler.

İlaç ve tıbbi ürün endüstrisi tıbbı hegemonyası altına aldı
İlaç ve tıbbi ürün endüstrisinin kendi bilimini yaratması ve tıbbı tahakkümü altına alması; tıp fakültelerinin endüstrinin dümen suyuna girmeleri ve oradan bir milim gitmeleri; doktorların birçok bakımdan ilaç endüstrine muhtaç hale gelmeleri doktor genetiğinde onarılması imkânsız hasarlar yarattı.”

Yukardaki gerekçelerden birincisi, demek ki “tıp eğitiminin yozlaşması” kanımızı donduracak bir bildirimdir. Demek ki Lise eğitimini alt üst edip bir takım cahil kuşaklara diploma verdiğimiz yetmedi, şimdi de elimizi tıp doktoru yetiştiren tıp fakültelerine atmış bulunuyoruz!…

Liseleri yozlaştırıp genel kültürü olmayan kuşaklar üretmek başka şeydir; Tıp bilgisi kısa hekimler yetiştirmek bambaşka bir konudur. Çünkü hekimlik halkın sağlığıyla uğraşan bir meslektir. Kimin bunu yozlaştırıp, halkın sağlığıyla oynamaya hakkı olabilir?… Toplum olarak bu denli mi kendimizi kaybettik?… Bu işlerden sorumlu yetkililerin akıllarını başlarına toplamaları gerekir.

Ama ben uzman hekim yetiştirmek için konan, tek merkezde çoktan seçmeli bir sınav olan TUS’ un ortaya çıkarılmasıyla işin biçim değiştirmekte olduğunu, bir yozlaşmaya doğru gidildiğini anlamıştım.

Ortalığı çeşitli isimler verdiği sınavlarla alt üst eden YÖK, bu kez TUS ile tıbbı yozlaştırmaya uğraşıyor. Dersaneler, bu ÖSS, ÖSYM vb gibi sınavlar yüzünden açılmıştı. Yakında tıp fakültelerinde öğretilen dersler için her köşede birer dersane açılırsa hiç şaşırmayın!…

Çünkü gidiş bu yönedir. Herkesin haberi ola!…

One Response to YENİ KUŞAK HEKİMLER?!…

  1. ssbb diyor ki:

    Ne yazık ki öyle

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>