JOSEPH MENGELE – Candida Domai – İkiz Doğumlar Topluluğu…

biyoloji.gif

“Ex nihilo nihil fit”
(Hiçlikten hiçlik çıkar)
LUCRETIUS

Candida Domai, güney Brezilyada küçük bir belde. Haritada bile bulunamıyor. Bu yerleşim birimini başlangıçta 8 aile kurmuş. Bu topluluğun bir özelliği var, burada sürekli ikiz doğumlar oluyor.

İşte bu ikiz doğumlar nedeniyle burası ile Joseph Mengele arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmış. Bilindiği gibi Nazi döneminde Dr. Mengele ikizler üzerinde çok durmuş, bunlar üzerinde acımasızca, insanlıktan uzak deneyler yapmıştı.

Ancak bilindiği kadarıyla Dr. Mengele ikiz doğum nasıl gerçekleştirilir?… Sorusundan çok daha başka deneyler yapıyordu ikizler üzerinde… Çünkü deneylerin hedefi anneler değil, ikiz olarak dünyaya gelmiş olan çocuklardı!… Buna dikkat çekmek isteriz.

Bütün bu bilgilere karşın, Dr. Mengelenin bir kimyasal enjeksiyonu ile ikiz doğumları gerçekleştirebildiği savında bulunulmuştur. Enjeksiyonlarda kullandığı maddenin Büyüme Hormonu (=Growth Hormone “GH”) olduğu ileri sürülmekteydi.

Oysa insan GH’ı ilk kez Çin asıllı bir biokimyacı olan Choh Hao Li (李卓皓) tarfından 1966 yılında bulundu. Mengele 1978 de öldüğüne göre, Almanyada çalıştığı sırada GH’ ı deneylerinde kullandığı söylenemez. Bundan ötürü de kaçak olarak yaşadığı Arjantin, Uruguay, Brezilyada bu madde ile deneyler yaptığı savı yanlıştır.

Mossad ajanları Buenos Aires’te Nazi kasabı diye bilinen Otto Adolf Eichmann‘ı ele geçirdiklerinden sonra, kendi durumu için kuşkuya düşen Dr. Joseph Mengele Arjantini terkederek, önce Uruguay’da, sonra da Brezilyada dolaşarak bir süre kırsal alanlarda yaşamını sürdürmüştür. Çünkü Mengele, haklı olarak ABD nin CIA sından çok daha fazla İsrailin Mossad’ ından korkuyordu. Bu arada Candida Domai’ye de uğrayıp, orada ikiz doğumlar üzerinde çalışmalar yaptığı söylenir.

Gerçi kaçak yaşam sürdürdüğü sürece Uruguay ile Brezilyada onu tanıyan kişiler bulunmuştur. Mengele buralarda kendini bir veteriner olarak tanıtmış, bu arada hekimlik te yapmıştır. Ancak yapılan araştırmalarda onun Candida Domai’ ye hiç uğramadığı saptandı. Aslında buraya uğrayıp, büyüme hormonu enjeksiyonu yoluyla ikiz gebelik elde etse bile, bununla her enjeksiyonda bir kez için ikiz doğum sağlanabileceği bilinmektedir. Ama sözü geçen yerleşim biriminde sürekli olarak ikiz doğumlar görülmektedir.

Bunun üzerine konu Genetikçilerin dikkatini çekmiştir. Bunlar, nüfus kayıtlarından, bölgede yerleşimden belli bir süre geçtikten sonra ikiz doğumların başladığını saptamışlardır. O zaman nedenin çevresel olduğu düşünülerek sıkı bir araştırmaya girdiler. Sonuç olarak kendilerince saptanamayan bir nedenle bir mütasyon geliştiğini söylediler. Böylece buradaki ikiz doğumların nedeni ya da nedenleri bilinmeyen olarak kaldı.

Bizce bu konuda genetikçilerin gözünden kaçan bazı özellikler vardır.

Bunların birincisi bölgede yalnız insanların değil büyük baş hayvanların da sürekli ikiz doğum yaptıklarıdır. Genetikçiler yalnız insan üzerinde çalışmışlardır.

İkincisi çevresel etmenler didik didik incelendiği halde, yalnız kimyasal analizler üzerinde durulmuştur. Sonuçta kayda değer bir bulgu elde edilememiştir.

Oysa çevrenin, özellikle de içme sularının radyoaktiviteleri ölçülse idi, büyük olasılıkla etkili sonuçlar alınabilirdi. Çünkü sonuçta bir mütasyondan söz edilmektedir. Mütasyonu yapabilecek çevredeki radyoaktivite olabilir. Kaplıca suları da radyoaktiviteleri ile bazı sonuçları karşımıza çıkarmaktadır. Candida Domai yerleşim yerinde de, hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde böyle bir mütasyon yapabilecek radyoaktivite düzeyi saptanabileceği akla geliyor.

Bizim bu konuda bir araştırma yapmamız söz konusu olmamakla birlikte, bundan sonra bu konuda çalışacaklara bu doğrultuda düşünmeleri salık verilir!…

One Response to JOSEPH MENGELE – Candida Domai – İkiz Doğumlar Topluluğu…

  1. Anonymous diyor ki:

    I would like to exchange links with your site http://www.yalcinguran.com
    Is this possible?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>