FENG SHUI – Mimarlık ile İç Süslemede…

Ba-Gua_animated.gif

Bagua yön haritasının boyutları

“Aradığını bilmeyen bulduğunda anlayamaz.”
KONFUÇYUS

Feng Shui (Geleneksel Çince 風水), “rüzgar” ile “su” anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini (Qi “ch’i”, life force ya da élan vital) yaşanılan mekanlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisidir.

Yaklaşık beşbin yıllık geçmişi olan Feng Şui öğretisinin, insanın varoluş özelliklerine uygun yaşam alanlarını düzenleme yöntemi olduğuna, böylece daha sağlıklı yaşanılıp, mutlu ilişkiler kurulacağına, kişisel gelişimden kariyerimizi geliştirip kazanç artırımı sağlanabileceğine inanılır.

Feng şui, eski bir Çin yerleşim uygulaması olup, çevreyle uyumunu sağlamaya yönelik, başka bir deyişle uzayda mekânın ayarını yapmaya yönelik bir uygulamadır. Bu terimin kaynağının “Rüzgârlar vahşi/ Güneş ılık/ Su berrak/ Ağaçlar gür” şiirinden geldiğine inanılır.

Feng Shui başlangıçta Çin’ in uzayla ilgili astronomik bilgilerini oluşturup, magnetik pusulanın keşfinden önce ortaya çıkmıştır.

Bir yerin “iyi bir feng şui”ye sahip olması oranın doğayla uyum içinde olması, “kötü bir feng şui”ye sahip olması ise oranın doğayla uyumsuz olmasıdır. Feng şui bir iç süsleme biçemi değildir. Daha çok ana çizgileri birçok iç süsleme biçemi ile uyumlu bir disiplindir.

TEMEL KURAMLARI

Qi ya da ch’i yaşam enerjisi demektir. Negatif ile pozitif yönde etkili olur. Geleneksel tanımda ch’i yapıların konumuyla ilgili olup, çevre ile, örnekse yerel doğal yapı, bulunan yerin eğimi, bitkiler ile toprağın kalitesiyle doğrudan etkilenir.

Kutupluluk. Bu feng shui’ de Yin ile Yang kuramıyla ile anlatılır. Yin ile Yang, magnetik çift kutup gibi tanımlanır. İki bölüm vardır. Bunlardan biri çabayı yaratır, öteki bu çabayı alır. Yang işler, Yin alır. Feng shui’ nin beş elemanı (su, odun, ateş, toprak, maden) Yin’ i oluşturur, Yang tam nicelikleri içerir. Çin tıbbında Yin ile Yang insan vücudunda denge halindedir. Feng shui’ nin amacı, bir yerleşim yerinde, bir yapıda ya da bir nesnede yin-yang güç alanlarını dengede tutmak diye tanımlanır.

Bagua (sekiz trigram) Bunun her bir yönü bir hayvanla temsil edilir.

Doğu : Yeşil dragon (bahar gece/gündüz eşitliği)

Güney : Kırmızı Anka Kuşu (yaz gündönümü)

Batı ; Beyaz Kaplan (sonbahar gece/gündüz eşitliği)

Kuzey : Kara Kaplumbağa (kış gündönümü)

Feng shui yapıların yerleşim doğrultuları ile renklerini etkiler. Buna örnek tümüyle Feng Shui ile yapılanmış Hon-Kong kentidir. Feng Shui iç yapılanmada da şunlara dikkat edilmesini öngörür :

Giriş Kapısı

Giriş ile giriş kapısını canlı bir biçimde düzenlemek gerekir.Çünkü bu alan sizi, sizin hayata bakışınızı temsil eder. Bol ışık, çiçekler, düzenli bir giriş olumlu ch’i yaratır.

Ch’i nin eve ana giriş noktası bu alan olduğu için burası önemlidir. Girişin olabildiğince davetkar ferah olması istenir. Çünkü ch’i dar bir alanda kısıtlanır. Bunun çözümü böyle bir mekana büyük bir ayna asmaktır.Buraya yerleştirilecek ayna girişi geniş gösterdiği gibi ch’i nin de akımını güçlendirir. Aynayı üzerine çiçekler ya da süs eşyası konulacak bir mobilyanın üzerine asmak da olumlu etki yaratır.

Loş bir ortam ch’i nin akımını keser.Kristaller ch’i nin akımını güçlendirerek her yöne dağıttığı için buraya bir avize asılabilir.

Giriş kapısının doğrudan aşağı ya da yukarı çıkan bir merdivene açılması da kötü bir feng shui’ dir.

Giriş kapısının doğrudan oturma odasına açılması istenmez.Bunun çözümü girişi perdeleyecek bir paravan yerleştirmektir.Bu bir kitaplık,dekoratif bir panel ya da büyük saksı bitkileri olabilir.

Eğer eve girilir girilmez mutfakla karşılaşılıyorsa mutfak kapısını kapalı tutmak ya da mekanı paravanla gizlemek gerekir.

Giriş kapısının tuvalet ya da yatak odası kapısıyla da karşı karşıya olmaması gerekir.
Tuvalet, ocak ya da şöminenin de giriş kapısına bakması istenmez.

Ana girişinizi eve ilk defa gelen birinin gözüyle görmeye çalışmak hataları bulup düzeltmenize yardımcı olabilir.

Mutfak

Mutfak çekici görünmelidir. Bolca ışık almalı, havadar olmalıdır.Bu ch’i nin enerjisini arttırır. Bu hazırlanan yiyeceklere de yansır.

Ocak ya da fırın geleneksel anlamda evin refahını temsil ettiği için önemlidir. Evin merkezine bakmalıdır.Ocak temiz tutulmalı, güzel görünmelidir. Ocak ailenin refahını temsil ettiği için gerektiği kadar çalışmalıdır. Bunun için ocağın her gözünü düzenli olarak kullanın.

Kiler ile buzdolabının yiyecekle dolu olması istenir.

Mutfak yemek odasına yakın, onunla aynı düzlemde olmalıdır. Bu durum olumlu ch’i yaratır.

Ocak hem ateş hem de metal elementini simgeler.Buzdolabı ile evye ise suyu simgeler.Toprak ateş ile metal arasındaki dengeleyici elementtir. Ocak üzerinde toprak ile seramik kaplar kullanmak iyidir.

Buzdolabı ile ocak yan yana konmamalıdır.Bu iki nesne arasına tahta bir masa yerleştirilmelidir.

Metal elementiyle ilişkili olduğu için mutfağı beyaza boyamak da iyidir. Ya da ağaç elementini simgeleyecek biçmde yeşile boyanabilir.

Bereketin akıp gitmesini simgelediği için su boruları saklanmalıdır.

Yemek Odası

Yemek odası geniş, rahat, çekici görünmelidir.Mutfağa yakın olmalıdır.

Bu mekanın odak noktası masadır.Yemek masası mekanın tam ortasında olmalıdır. Yuvarlak ile oval masalar Feng Shui de kare ile dikdörtgen masalardan daha iyidir. Pa-kua biçimli masalarda enerjiyi her yönden çekmek açısından iyidir.

Mekanı daraltıyorsa yemek odasında çok fazla eşya istenmez. Ch’i nin akımını güçlendirmek için ayna ile resimler kullanılabilir. Aynalar sofradaki yiyecekleri çoğalttığı gibi dostlarınızın sayısını da arttırır.

Yemek odasının köşede yer alması iki yanında da pencereler yer alacağı için ch’i akımını arttırır. Bu nedenle iki girişli bir yemek odasında mekana fazladan ch’i girer.

Çoğu evde ayrı bir yemek odası bulunmaz.Bu durumda paravan ya da saksı bitkileri kullanarak mekanı kullanmak ayrı bir yemek odası izlenimi yaratılabilir.

Salon

Salon çekici olmalı, kişiliğiniz ile ilgi alanlarınızı yansıtmalıdır. Bu mekanı rahat, göze hoş görünür bir biçimde düzenleyin ve sürekli kullanın.

Odanın köşesinde kalmadıkça L biçimli düzenlemelerden kaçının. Eşyaları yerleştirirken mekanın tek bir köşesinde yoğuşmasını önleyin. Koltuk ile kanepelerin sırtlarını kapıya dönük yerleştirmekten kaçının.

Salon giriş kapısına yakın, onunla aynı düzlemde olmalıdır.

Şömine mekanda merkezi bir odak oluşturur. Bununla birlikte ch’i nin bacadan akıp gitmesini de sağlar. Bunu engellemek için şöminenin üzerine bir ayna asın.

Salon iyi aydınlatılmış olmalıdır. Ancak ışıklar aşırı güçlü olmamalıdır. Tavan ışıkları yer ile masa ışıklarıyla dengelenmelidir.

Salonun varlık alanı özellikle güçlüdür. Mobilyalarınızı varlık alanının ortasına gelecek biçimde yerleştirin. Evlilik ile aile bölümlerini de vurgulayın.

Mekanın iki tarafında birbirine bakan iki kapının olması durumunda negatif ch’i oluşur. Bunu önlemek için kapılardan birinin üzerine rüzgar çanı asabilirsiniz.

Yatak Odası

Yatak odası olabildiğince rahat, dinlendirici olmalıdır.Bu odada korunduğumuzu, güvende olduğumuzu hissetmeliyiz.

Odanın tek bir girişi olmalıdır. Tavanı eğimli olmamalıdır.Yatak oda sahibinin içeri girenleri görebileceği biçimde yerleştirilmelidir.Yatak için en iyi konum kapının çapraz karşısıdır. Yatak destek kazanmak için duvara dayanmalıdır. Yatağın pencereye dayanması hoş değildir. Yatak ile pencere arasında bir komodin olmalıdır.Yatağın ayak ucu odanın giriş kapısıyla aynı hizada olmamalıdır.

Yatağın ayak ucuna ayna da yerleştirilmemelidir.Yuvarlak bir ayna asmak ilişkiler üzerinde olumlu etki yaratır. Yatak direk bir ışık kaynağının altına da yerleştirilmemelidir.Giysi dolabınızı kapının hemen karşısına yerleştirmekten kaçının.

Aşırıya kaçmamak kaydıyla canlı bir bitki yerleştirebilirsiniz. Bu odanın enerjisini harekete geçirir.

Banyo

Tuvaletin olabildiğince az dikkat çelmesi gerekir. Banyo ve tuvalet kapıları kapalı tutulmalı, bir mekanın kapısına doğrudan açılmamalıdır.Banyo uzun bir koridorun sonunda yer almamalıdır.

Tuvalet ile banyoda açık renkler koyu renklerden daha iyidir. Su elementini temsil ettiği için mavinin çeşitli tonları yeğlenmelidir.

Tuvalet ile banyonun ayrı mekanlar olması daha uygundur.Bu mekanlar temiz tutulmalı, su boruları saklanmalıdır.

Tuvalet ile banyonun konumundan kaynaklanan tüm problemler kapının dışına asılacak bir ayna ile çözülebilir.

[Bazı alıntılarla telif edilmiştir]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>