Cani Nazi Doktorlar; Onlarla Birlikte Nazi Suçu İşleyenler!…

Anatomi dersi.jpg

Rembrantd : Doktor Tulp’un Anatomi Dersi
“Ben Dünya’ya insanları güçlü yapmak için gelmedim, onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim.”
Adolf HITLER

Bu liste çok uzun olup, aşağıdaki gibidir (renkli yazıyla gösterilenler daha önce yazıldı) :

Dr. Heinrich Berning
Hamburg Üniversitesinde bir profesördü. Berining Soviet esirleri üzerinde “açlık denemeleri” yapmakla ünlüdür. Mahkumlar ölmek üzere aç bırakıldıklarında, nların vücut fonksiyonlarının nasıl gerilediğini gözlemlerdi. Bu fonksiyonlar içinde libidonun kaybı, baş dönmesi, baş ağrıları, alt karın bölgesinin ödemi ile şişmeleri vardı. Berning savaştan sonra bunları yayınlamıştır.
Dr. Philip Bouhler
Bouhler, Himmler ile birlikte, yürütülen ilk euthanasia programının başında bulunuyordu (bu programın kod adı T4 programıydı).
Dr. Viktor Brack
Brack, Himmler ile birlikte yapılacak deneyleri formüle ediyordu. Brack bir dizi kısırlaştırma ile kastrasyon işlemiyle çok ilgileniyordu. Auschwitz kampında x-ışını deneylerinin yürürlüğe konmasını istiyordu. Fakat Himmler bu iş için Schumann’ ı uygun buldu.
Dr. Karl Brandt
Brandt Hitlerin özel hekimiydi, Nurnberg’ de yargılanan 23 hekimden biri (Trial of Twenty-three) olup, bu çalışmalarda baş sanıklardan da biriydi.
Dr. Carl Clauberg
Clauberg, Horst Schumann ile birlikte Auschwitz’de kısırlaştırma ile kastrasyon deneylerini yönetiyordu. Kısırlaştırmanın hızlı, ucuz yollarının ne olacağını aradı. Sonunda bu iş için en iyi yolun x-ışını olduğunu buldu. Clauberg kadınlara çeşitli bir çok madde enjekte etti. Rahim boynundan içeri, fallop borularını bozmak için, kostik maddeler verdi. Bunlardan bazıları formalin, novokain, progynon, prolusion olup, gebeliğin sonlanıp sonlanmadığı gözlemleniyordu. Auschwitz’deki 10 no. lu koğuşun adı Clauberg’in Koğuşu idi.
Dr. Leonardo Conti
Conti Üçüncü Reich’ın başhekimiydi. Çok sayıda Alman “akıl hastası” nın öldürülmesinden sorumludur.
Dr. Dering
Auschwitz’ de, Schumann’ın x-ışını uygulamalarından sonra kadınların yumurtalıklarını çıkarıyordu. Bunu pubis bölgesinin hemen üzerinden yaptığı horizontal kesiyle (Sectio Sezare) gerçekleştirmekteydi. Bu girişim sırasında hiç bir sterilizasyon önlemi alınmadığı için hastalar büyük enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalmaktaydı. Operasyondan sonra çıkardığı yumurtalıkları patoloji laboratuvarına göndererek, x-ışınlarının bunlar üzerinde ne gibi bir etki yaptığını öğreniyordu.
Dr. Auther Dietzsch
Buchenwald toplama kampında Dr. Ding (Schuler)’e tifüslülere taze kanların injeksiyonunu telkin etmiştir. Bunun sonucunda uygulanan kişiler ölüyordu.
Dr. Ding (Schuler)
Buchenwald kampında tifüslü hastalara taze kan vererek bunlara bağışıklık kazandırma denemeleri yapmıştır. Bunun sonunda hastalar ölmekteydi. Ayrıca deneklere tifüs mikrobu enjekte ederek, hiç yararı olmayan “sağıtıcı” denemeler yapmıştır.
Dr. Arnold Dohmen
Dohmen, Kurt Gutzeit ile birlikte Auschwitz’de önce hayvan deneyleriyle işe başladılar. Gutzeit, Dohmen’i insanlar üzerinde deneyler yapmaya ikna etti. Böylece onbir yahudi çocuğuna hepatit aşılayarak, bunların karaciğerlerinden biopsi aldılar. Bu canavarca girişimin hiç bir bilimsel değeri yoktu.
Dr. Eisele
Eisele, Buchenwald kampında canlı deneklerde disseksiyon yaptı. O ayrıca bir çok hastaya apomorfin enjekte ederek bunların kusmalarını gözlemledi. Eisele birçok gereksiz operasyonlar ile ampütasyonlar yaparak hastalarını öldürmüştür. Eisele’nin en az 300 kişiyi öldürdüğü söylenir.
Dr. Ellenback
Ellenback, Buchenwald’de Berlin SS Hastanesinin Kan Saklama Bölümünce görevlendirilmişti. O kan örneklerinin oksijen düzeylerini saptadıktan sonra, kanı alınan hastalara bazı etkinlik ile egzersizler yaptırmaktaydı.
Dr. Berthhold Epstien
Epstien, Mengeleye yardımcı olan bir hapishane pediatri uzmanıydı. Çalışmaları Noma’nın (yüz ile ağızın gangreni) sağıtılması üzerineydi. Noma çoğu kez öldürü bir hastalıktır. Lakin Epstien deneysel olarak meydana getirerek, bazı çocuklar ile gençlerin iyileşmesi çalışmalarını gerçekleştiriyordu.
Dr. Finke
Finke Keil Üniversitesinin bir profesörü olup, Dachau kampında Dr. Sigmund Rascher ile birlikte hipotermi deneylerini gerçekleştirdi. Uzun araştırma raporlarını (Dr. Holzloehner ile birlikte) “İnsanlar Üzerinde Yapılan Donma Deneyleri” adı altında yazdı. Bazı bulgular yanlış ya da uydurma olduğu halde, deneyler sonu varılan bu bulgular Nuremberg tıbbi konferansında öteki hekimlere iletildi.

Dr. Karl Gebhart
Gebhard, Ravensbruck kampında kadınlarda yaralar açarak, bu yaralara sülfanilamid enjekte ediyordu. Bu deneylerin hepsinde kadınlar ölmüştür.
Dr. Erwin Gohrbandt
Gorbrandt Almanyanın en önde gelen cerrahlarından biriydi. Berlin Üniversitesi Cerrahi Kliniğinin şefi olarak, Alman Hava Kuvvetlerinin sağlık servislerinin baş danışmanıydı. Dachau Kampındaki hipotermi deneylerine katılıp, bunları bir rapor halinde belli başlı bir tıp dergisine yayınlamıştır.
Johannes Golbel
Golbel Dr. Clauberg’ in asistanı olup, onun x-ışını deneylerinin değerini arttırmak için çalışmıştır. Kendisi bir hekim olmadığı halde bir çok deneğe sayısız enjeksiyonlar yapmıştır.
Irma Grese
Grese, Auschwitz’ te bir toplama kampı gardiyanıydı. O aynı zamanda “Ölüm Meleği” olarak bilinirdi. Grese, 18 000 kadın mahkumu “Acımasızca dövülecek, aynı zamanda üzerlerinde tıbbi deneyler yapılacak mahkumlar” olarak ayırmıştı. Irma Grese ayrıca kadınlarda göğüslerin alınmasıyla ilgili girişimlere düşkündü. İçlerinde Mengele’nin de bulunduğu bir kaç hekimle işbirliği yaptığı saptanarak, harpten sonra ölüme mahkum edilmiştir.
Dr. Kurt Gutzeit
Gutzeit, Breslau Üniversitesine gastroenteroloji profesörüydü. Auschwittz kampında yahudi çocukları üzerinde hepatitis deneyleri yapan hekimlerden biriydi. Asistanı olan Dr. Arnold Dohmen, onu bu dehşetli insan deneylerinden vazgeçirmek için hayvan deneyleri yapmayı önerdiğinde, Gutzeit “hayvan-deneyi uyuşukluğu” içindeki asistanını bu uyuşukluktan çıkması için tehdit etmiştir.
Dr. Julius Hallervorden
Hallervorden, Kaiser Wilhelm Enstitüsünde beyin araştırmaları yapan bir nöropatoloji uzmanıydı. Yüzlerce euthenasia kurbanının beyinlerinin, ölüm hastanesi olan Brandenburg-Gorden’ den kendine yollanmasını emretmiştir.
Dr. Siegfried Handloser
Hendloser, bir korgeneral olup Buchenwald kampında başhekimdi. Burada yapılan tıbbi “girişimler”in hepsinden sorumluydu.
Dr. August Hirt
Hirt Strazburg Üniversitesinin bir profesörüydü. İnsan başlarını, “Yahudi-Bolşevik Komisyonu” için, “önemli” antropolojik-anatomik incelemeler yapmak üzere toplamaktaydı. Hirt, ayrıca hardal gazına bir antidot bulmak için, Himmler’ce atanmıştı. Auschwitz’deki mahkumları öldürmek için siyanür preparatları hazırladı. Strazburg projesinin bir asistanıydı.
Dr. Holzloehner
Holzloehner, Dr. Finke ile Dr. Rascher’le birlikte Dachau kampında yapılan hipotermi deneylerinde çalıştı. Keil Üniversitesinde bir profesördü. Finke ile birlikte “İnsanlar üzerinde dondurma deneyleri” adlı bir araştırma raporu yazdı. Bulgularını öteki hekimlere, bir Nürenberg tıbbi konferansında aktarmıştır.

Dr. Waldemar Hoven
Hoven, Buchenwald kampında hastalara öldürücü enjeksiyonlar yapmıştır.
Frau Ilse Koch
Koch, “Buchenwald’ın Kancığı” olarak da anılır. Bir kamp komutanının eşiydi. Ölü olsun, diri olsun mahkumların derilerini toplamak onun bir merakıydı. Derilerde dövme varsa, bu tercih nedeniydi. Koch bu derilerden kitap kılıfı, eldiven, abajur ile başka türde ev eşyaları yapıyordu.
Dr. Hans Wilhelm Koning
Koning, şizoid erkek mahkumlar ile sağlıklı kadın mahkumlara eletroşok uygulayıp, onları sonra gaz odalarına göndermiştir.
Dr. Lolling
Lolling, bir SS albayı olup, kişisel araştırmaları için bütün toplama kamplarından insan derisi toplamıştır.
Dr. Maudas
Maudas, caladium seguinum bitkisi özsuyunu hastalarına enjekte etti. Auschwitz kampındaki X-ışını kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirdi.
Dr. Joseph Mengele
Mengele Auschwitz kampının en gözde doktoruydu. “Ölüm Meleği” diye biliniyordu. İnsanlar için, köpeklerde olduğu gibi pedigree geliştirmişti. Canlı canlı insan disseksiyonları, göz renginin değişimini sağlamak için kişilerin gözlerine kimyasallar enjekte etme, ikizler üzerinde korkunç denemeler yapma gibi davranışları vardır. Yaptığı denemelerin bir ikisi dışında hiç biri tıbbi bir değer taşımamaktadır. Savaşın sonunda kaçmış olup, hiç ele geçirilememiştir.
Dr. Theodor Morell
Morell, Hitlerin özel doktoru olup, onun enjeksiyon uzmanı idi.
Dr. Joachim Mrugowsky
Mrugowsky, Berlinde SS lerin hijyen enstitüsünde başhekimdi. Birçok toplama kampında yıkıcı tıbbi deneylerin planlanması ile uygulamasında baş icracı olmuştur. Buchenwald’ de tifus aşısı bulma ile Sachsenhausen kampında zehirli mermi denemeleri yapmıştır.
Dr. Neuman
Neuman Buchenwald’ de insanlar üzerinde canlı disseksiyon deneyleri yaparak, bunların kaeaciğerlerinden parçalar almıştır.
Dr. Miklos Nyiszli
Nyiszli, Auschwitz’ de “özel” disseksiyon odasında görevliydi.
Dr. Plaza
Plaza Buchenwald’ de bir SS yüzbaşısıydı. Öldürücü enjeksiyonlar yaparak bir çok hastayı öldürmüştür.
Dr. Adolf Porkorny
Porkorny bir askeri tıbbi personellikten emekli olup, Clauberg’in kısırlaştırma üzerine yaptığı çalışmalara yardımcı olmuştur.
Dr. Sigmund Rascher
Rascher bir doktor olduğu gibi, havacı bir yüzbaşıydı. Hipotermi ile yüksek rakım deneylerinin de içinde olduğu bir çok “askeri tıbbi deneyler”i Dachau’ da gerçekleştirmeyle görevliydi (bu deneylerde 300 kişi ölmüştür). Kafa taslarını açarak yahudilerin beyinlerini, onlar tam uyanıkken incelerdi. Bunu yüksek rakımın insanlar üzerindeki etkisini incelemek için yapmaktaydı.
Dr. Ferdinand Sauerbach
Sauerbach, Hitler ile Nazi partisini desteklemek üzere kamu önünde yemin etmiş bir baş cerrah idi. Fakat savaştan sonra onları kınayan söylemlerde bulunmuştur.
Dr. Klaus Schilling
Schilling, Nazilerin sağlıklı kişiler üzerinde yaptıkları malarya deneylerini yapmakla görevliydi. Schilling başka tropikal hastalık amillerini de, hastalığın çeşitli dönemlerini incelemek için insanlara enjekte etmiştir. Bu hastalıkların değişik kan grubundaki hastalara ne etki yaptığını da incelemiştir.
Dr. Horst Schumann
Schumann, Auschwitz kampında kısırlaştırma ile kastrasyon denemelerini yönetiyordu. Ayrıca tifüslü hastaların kanlarını sağlam kişilere enjekte ederek tifus denemeleri yapmaktaydı. Bu yeni hastaların iyileştirme çalışmalarını yürütüyordu. Birkenau kampında kadınlar hastanesindeki Blok 30 da yaptığı çalışmalarla hem kadınları, hem de erkekleri kısırlaştırıp kastre edbilen bir makina icadetmişti. Schumann’ nın erkek hastaların rektumundan sokularak onların prostatlarını uyarıp ejekülasyon meydana getiren bir ufak cihazı da vardı.
Dr. Wolfram Sievers
Sievers bir SS albayı olup, SS Ahneneube başkanı, aynı zamanda Dr. Hirt’in deneylerine seçkin bir adaydı. Tüyler ürpertici eylemleri yüzünden “Nazi Mavi Sakalı” olarak biliniyordu.
Dr. Hermann Stieve
Stieve Berlin Üniversitesinde Anatomi Enstitüsü direktörüydü. Plotensee hapishanesi ile Ravensbruck Toplama Kampında kadın mahkumlar üzerinde deneyleri yönetti. Stres altındaki kadınlarda adet dönemlerini inceledi. Bunun için iyi bir yol bulmuştu : Öldürülecekleri kendilerine bildirilen kadınlarda düzensiz kanamaları gözlemliyordu.
Dr. Ludwig Stumpfegger
Stumpfegger Hitlerin özel doktorlarından olup, onun son günlerine kadar yanında bulunmuştur. Dr. Karl Gebhardt’ın yönetimindeki bir klinikte çalışıyordu.
Dr. Vaernet
Vaernet bir SS binbaşısı olup, Buchenwald kampının hekimlerinden biriydi. Erkeklerin kasık bölgelerine sentetik hormonlar enjekte ederek homoseksüelliği iyileştirme deneyleri yapıyordu. Bunu yaparak onların seks güdüleri ile seksüel terciklerini değiştirmeyi umuyordu. Vaernet onbeş erkeği kastre etmiş, sonuç olarak bunların hepsi ölmüştür.
Dr. Helmuth Vetter
Vetter, Auschwitz ile Mauthausen kamplarında farmakolojik araştırmalar yapıyordu. Ruthenohal ile 3582 yi ağır medikal durumlarda kullanarak Bayer firması yararına yapılan tıbbi deneyleri yönetiyordu. Bunun sonunda hastaların çok büyük bölümü hemen ölüyordu.
Dr. Hermann Voss
Voss Polonyada Posen Üniversitesinde anatomi profesörüydü. Posen Gestaposundan aldığı materyel üzerinde yapılan deneyleri yürütüyordu. Ayrıca dalak kanı üzerine deneyler yaptı. Bunun sonunda “Voss-Herrlinger Kitabı” adında bir text book yazmıştır. Bu kitaptan Almanyadaki tıp öğrencilerinin hemen tamamı yararlanmıştır.
Dr. Wagner
Wagner, Buchenwald kampında bir doktordu. Dövmeli derilerde disseksiyonlar yapmıştır. Wagner dövmeli kişileri seçip öldürüyor, sonra bunların derileri ile kemiklerinden ev eşyası yapıyordu.
Dr. Bruno Weber
Weber Hijyen Enstitüsü başkanıydı. İnsan kan gruplarının birbirine karşı gösterdiği reaksiyonlara meraklıydı. Hastalarına değişik gruplarda kan enjekte ederek etkileri gözlemlerdi. Weber zayıf mahkumlardan, onların ölmesine yol açacak kadar kan alır ya da ölmüş mahkumların kanlarını kullanırdı. Ayrıca hastalara barbitüratlar ile morfin türevleri verip beyni yıkanmış mahkumlar ya da zihin kontrolu yapıp yapamayacağını gözlerdi.
Dr. Edward Wirths
Wirths Auschwitz kampında SS başhekimi olarak bulunuyordu. Uterus serviksinin pre-kanseröz durumlarını incelemiştir.
Dr. Helmut Wirths
Yukarda adı geçen kardeşiyle birlikte, Auschwitz kampında aynı konu üzerinde çalışmıştır.

Picture 4.png

Solda Dr. Sigmund Rascher, Sağda Dr. Joseph Mengele

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>