BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ Neden Akıl Dışıdır?!….

117_1024.ts1091284405174***.jpg
First_republic_of_Armenia-west_boarders_by_Woodrow_Wilson.png
israil124.jpg

“Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.”

“Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.”
KONFÜÇYUS

ABD Büyük Ortadoğu Projesini (BOP) ortaya atarken, yıllar yılı bir türlü gerçekleşemeyen ortadoğudaki karmaşaya bir son vermeyi düşünmüştür. Yoksa çocukça bir hevesle dünya yüzündeki devletlerin sınırlarıyla lego yap-boz’uyla oynar gibi bir isteğe kapıldığı söylenemez.

Ne var ki BOB ni kim düşünüp, dünyaya sunduysa açık bir biçimde yanıldığı noktalar vardır.

Biz projenin Türkiyeyi ilgilendiren bölümünü irdelemek istiyoruz. Bütün Orta Doğu hakkında konuşmak bir makalenin sınırlarını aşar.

BOP ne diyor?… Türkiyenin Doğu ile Güneydoğu bölgesinde bulunan topraklar üzerinde bir Kürt Devleti kurulmasını öngörmüyor mu?…

ABD elli yıldır bu projeyi gerçekleştirebilmek için çaba harcıyor. Çünkü bu topraklar Türkiyenin petrol, uranyum, thorium yataklarıyla büyük su kaynaklarını barındırmaktadır.

Görünürdeki bir gerekçe olarak, sözü edilen topraklar üzerinde Türklerle birlikte, bazı bakımlardan rahatsızlık duyan Kürt halkının da yaşaması ileri sürülmekte ise de, tek tek Kürt vatandaşlarla konuşulursa, onların böyle bağımsız bir Kürt Devleti istemedikleri görülecektir.

O halde istem bu alandaki feodal beylerden, demek ki aşiret reisi olan ağalardan gelmektedir. Tarih boyunca bu yolda devlete karşı yapılmış isyanları incelerseniz bunu anlarsınız. Son günlerde zorla gündeme getirilen Dersim İsyanı da bunlardan biridir.

Bundan ötürü, hem gerçekleştirilen devlete karşı isyanlar, hem de bağımsız devlet kurulması istemleri masum Kürt halkının sırtından post kapma ya da külah kapma oyunlarından öteye gitmez. Bir ulusun çatısı altında yaşayıp ta bazı durumlardan rahatsız olan her etnik grup silaha sarılıp devlete isyan etse idi, sade Türkiyede değil, İngiltere de içinde olmak üzere bir çok devletin devlet düzeni ortadan kalkardı. Bu gibi rahatsızlıkların giderilmesi için, herkesin bildiği başka yollar vardır.

Bu noktada yukarıda verdiğimiz haritalara dikkatle bakınız!… Bağımsız Kürdistanın kurulması öngörülen topraklar üzerinde, hem de aynı coğrafyada, Ermeniler ile İsraillilerin de hakları olduğu ileri sürülüyor.

Ermeniler, Büyük Ermenistanı gerçekleştirmek için bu topraklarda hakları olduğunu söylüyorlar. Bu savlarını da Sevr Antlaşmasıyla pekiştirmeye çalışıyorlar. O zamandan bu yana köprülerin altından nice suların aktığını görmezden gelerek, sırf bu topraklar üzerindeki olmayan haklarını elde etmek için 1915 yılında gerçekleşmeyen bir Ermeni soy kırımını ileri sürüyorlar. Bütün dünya da onlara destek veriyor!…

Öte yanda, gene aynı coğrafya Tevrat’ ça Yahudi ırkına bağışlanmış bulunuyor. Buna “Arz-ı Mevud”, demek ki “vadedilmiş topraklar” deniyor. Tevratta bunu anlatan bölüm aynen şöyledir :

““O gün Rab Abramla ahd edip dedi : Mısır ırmağından büyük ırmağa,FIRAT ırmağına kadar senin zürriyetine verdim.”
TEVRAT Tekvin Bölümü, 18.Ayet, 13.Sayfa.

Buna göre yahudilerin de bu topraklarda hakkı vardır. İsrail de ilerde bazı istemlerde bulunabilir.

BU DURUMA GÖRE, TÜRKİYENİN DOĞU-GÜNEYDOĞU TOPRAKLARI ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BİR KÜRT DEVLETİ KURULMASI, ORTA-DOĞUDAKİ KARMAŞAYI ÇÖZMEK BİR YANA, TAM TERSİNE DAHA DA ARTTIRACAKTIR. OYSA BU KARMAŞANIN GİDERİLMESİ İÇİN BOP ORTAYA KONMAMIŞ MIYDI?..

Ayrıca, ABD nin başka bir devletin sınırlarıyla, topraklarıyla bu biçimde ilgilenip bir takım girişimlerde bulunmaya kalkması Uluslararası Hukuka ters düşer. Hiç kimse başkalarının iç işlerine karışamaz.

Bu Uluslararası Etiğe de aykırıdır.

BÜTÜN BURAYA KADAR ANLATILANLAR (BOP) NİN NE KADAR AKIL DIŞI OLDUĞUNU YA DA “AKLIN HİÇ DEĞMEMİŞ” OLDUĞU BİR KAFA TARAFINDAN ORTAYA KONDUĞUNU ANLATMAYA YETMİYOR MU?…

HAYIR!… YETMİYOR. DİYORSANIZ, DÖNÜP YUKARDAKİ KOFİÇYUS’UN ÖZDEYİŞLERİ, YAZILMIŞ METİN İLE HARİTALARI BİR KEZ DAHA İNCELEMENİZİ ÖNERİRİM!….


  


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>