OSMANLI TARİHİNDEKİ İLK’ LER….

ottomancoa1306cbdhv1-1.jpg
“Yavuz Sultan Selim yapacağı seferlerin yerlerini hep gizli tutarmış. Gene bir sefer hazırlığında vezirlerinden biri ısrarla seferin yerini sorunca, Padişah :
Sen sır saklamasını bilir misin?.. Der. Vezir :
Evet, Hünkarım! Diye yanıtlar. Bunun üzerine Yavuz :
Çok iyi! Ben de. Der.”

Atalarımzın kurduğu Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir çok ilk’ ler vardır. Tek tek incelendiğinde bunlar içinde çok ilginç olanlarının da olduğunu göreceksiniz. Osmanlı Tarihi konusunu incelemeye almadan önce bu ilk’ leri sunmayı uygun gördük.

● Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır.

● Osman Bey in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi dir (1285).

● Osman Bey in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır.

● İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası dır.

● İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.

● “Rumeli” adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu da Orhan Gazi nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.

● “Sikke” adı verilen ilk Osmanlı madeni parası Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.

● İlk daimi ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey in emriyle kurulmuş olup bu orduya “Yaya” adı verilmiştir.

● Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed in babası İkinci Murad dır.

● Osmanlı padişahlarından İstanbul u ilk kuşatan Yıldırım Bayezid dir (1391).

● Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad dır (1389). (1. Kosovo Savaşı)

● İstanbul a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed dir.

● Fethin sembolü olan Ayasofya’ da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Molla Akşemseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ile O nun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır.

● Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’ a atanan ilk vali Karıştıran Süleyman Bey dir.

● İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti O na verildiği için bu adı almıştır.

● Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından atanan Mahmud Paşa dır.

● Önceleri Asya ile Avrupa da toprakları bulunan Osmanlı İmparatorluğu’ na ilk kez Afrika da toprak kazandıran padişah Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim dir.

● İstanbul da öldürülen ilk padişah, “Genç Osman” adıyla bilinen İkinci Osman dır.

● “Valide Sultan” adıyla anılan ilk padişah anası, İkinci Selim in hanımı, Üçüncü Murad’ ın anası olan Nur Banu dur.

● Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında, 1727 yılında çalışmaya başlayan İbrahim Müteferrika Matbaası dır.

● İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında, 1827 yılında satın alınmış olup, halk arasında “Buğu gemisi” adıyla anılmıştır.

● İlk kıyafet yasası 3 Mart 1829 yılında, İkinci Mahmud zamanında yayınlanmıştır. Bu yasaya göre sarık ile cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ile kaput giymeleri kararlaştırılmıştır.

● İlk gazete yine İkinci Mahmud döneminde, 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi dir.

● Osmanlı tarihinde ilk borçlanma Sultan Mecid döneminde, 1855 yılında olmuştur. 28 Haziran Perşembe günü Londra da imzalanan anlaşma ile İngiltere ile Fransa dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.

● Türkiye de ilk telgraf da yine Sultan Mecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü çalışmaya başlamıştır.

● Avrupa yolculuğuna çıkan ilk, tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz dir. 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür.

● Türkiye nin yurt dışında katıldığı ilk sergi 1851 yılında Londra da düzenlenen Tarım ile Sanayi Ürünleri Sergisi dir.

● Türkiye de ilk sergi ise 27 şubat 1863 tarihinde Sultan Ahmed Meydanı’ nda Sultan Abdülaziz’ in de katıldığı bir törenle açılan “Sergi-i Osmani” dir. Çeşitli el sanatları ile tarım , sanayi ürünlerinin yer aldığı bu sergiye İmparatorluk sınırları içinde kalan ülkelerden olduğu gibi bazı Avrupa ülkelerinden de katılımlar oldu.

● İstanbul a ilk tünel yine Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Emile Gavand tarafından yapıldı. Bu tünel 17 Ocak 1874 günü hizmete girdi. Dünyanın üçüncü yeraltı treni olan bu tünel 575 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindedir.

● Türkiye de Meşrutiyet’ in ilk ilanı, 23 Aralık 1876 (Sultan İkinci Abdülhamid).

● İlk olarak Sultan İkinci Abdülhamid döneminde açılan okullar: Mekteb-i Hukuk-i Şâhâne (Hukuk), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne (Tıp), Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne (Siyasal Bilgiler), Mekteb-i Şâhâne Hendese-i Mülkiye (Teknik Üniversite), Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi, Orman ile Madenler Mektebi.

● Haydarpaşa – İzmit – Ankara demiryolu ilk olarak 1888 yılında İkinci Abdülhamid in Almanya dan aldığı mâli destekle gerçekleştirildi. Ankara – Bağdat demiryolu hattının yapımına girişildi.

● İlk Boğaziçi Köprü Projesi de Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapıldı. 1900 yılında, Anadoluhisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü kurulması için Bosphorus Railroad Company adlı şirket çalışmalara başladı. Köprü üzerine demiryolu döşenmesi de planlanmıştı. Böylece, Avrupa dan kalkan bir tren Bağdat a kadar gidebilecekti. Ancak iç karışıklıklar ile Sultan Abdülhamid’ in tahttan indirilmesi o zaman için bu projenin gerçekleştirilmesine engel oldu.

One Response to OSMANLI TARİHİNDEKİ İLK’ LER….

  1. Anonymous diyor ki:

    Yaziniz icin tesekkurler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>