Güncel Bir Konu : POLİTİKA!!…

“Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.”
JOSEPH DE MAİSTRE

Türkiyemizde 22 Temmuz 2007 tarihinde, demek ki bundan üç gün sonra genel seçimler yapılacak. Politikacılar miting kürsülerinden seçmenlere gene olmadık sözler verdiler. Hiç unutmam, bundan yıllarca önce bir milletvekili adayı Kayseriye liman yapılacağı sözünü vermişti!.. Bu aday ya da partisi seçimi kazandı mı?.. Hatırlamıyorum. Bu kez kürsülerden bu kadar ileri gidilmedi. Ama durun, daha propaganda süresi bitmedi. Ne olacağı hiç bilinemez!..

Bizde politika yapma uğruna yalan söylemek ile hile yapmak olağan ya da doğal karşılanır olmuştur. Ne var ki, bu her iki davranış ta ahlaksızlık değil midir?.. O halde neden politikaya yakıştırılır olmuşlardır?..

Ben size söyliyeyim : Bu, halkımız arasında yaygınlaşan “tilki zekası” nın bir sonucudur. Daha önceki makalelerimde “tilki zekası” nın ne olduğu bir kaç kez anlatılmıştı. Bu zeka türü ilkel bir zeka olup, ululandırıldıkça toplum arasında yaygınlaşır olmuştur. Aziz Nesin’ in de toplumun zekası konusunda anlatmak istediği buydu. Toplum normal insan zekasına sahip olsa, Kayseriye liman yapılacağınıa söz veren milletvekili adayı bir daha insan içine çıkamazdı. Partisi de silinir giderdi. Oysa, öyle olmamıştır!!..

Tilki zekası konusunda bir kez şöyle demiştik ;

“Bizde de tilki zekası ululandırılarak, ayrıca, var olan zekaları da yok etmek için, uyuşturucu tuzağına da düşürerek, akıllarımız belli bir düzeyin altında tutulmak isteniyor gibi gözükmektedir. Bu oyuna gelmeyelim.

Çünkü tilki zekası, sadece cep doldurup köşeyi dönmeyi hedeflediği için hırsızlığın, dolandırıcılığın. kötüye kullanımın (suiistimal), hortumculuğun, korsanlığın, özetle ahlaksızlıkların tümünün kaynağıdır. Bu akıldaki kişiler toplumda iyi görünen ne yaparlarsa yapsınlar, bulundukları yer ne olursa olsun topluma zararlı işler göreceklerdir. Çünkü sahibi oldukları güdük aklın gereğidir bu. Böylece giderek ahlak bozulur, değer yargıları alt üst olur, adalet düşüncesi yok olur, sanata yaklaşım biçimi değişir. Sonuç büyük bir çöküntü olacaktır. Hiç unutulmamalıdır ki gerçek yüksek düzeyde lnsan zekasına sahip olan bir kişi hiç bir koşulda ahlaksızlık yapmaz, yapamaz.”

Bir de politika sözcüğünün anlamı tam olarak bilinmediğinden bu sonuca varıldığı savı var. Nurullah Ataç bu konuda yaklaşık şöyle demekte :

“Siyaset karşılığı politika sözcüğünü dilimize aldık ya, sözcüğün çıkış yeri olan Eski Yunancayı bilmediğimizden, anlamını saptıracak davranışlarda bulunuyoruz. Çünkü Politikanın ‘yurt yönetimi’ anlamını taşıdığını bilsek, politika yalan dolan ya da hile hurda ile yürütülür diyebilirmiyiz?..”

“Politika” sözcüğünün anlamını bilemediğimizden böyle oluyor desek bile, sözcüğün Osmanlıcası olan “siyaset” in de anlamını bilmediğimiz bir gerçektir. Çünkü hangi Osmanlıca sözlüğe baksanız bu sözcüğün anlamının “Memleket idare etme san’atı. Devlet idare tarzı” olduğunu görürsünüz.

Demek ki, sonuç aynıdır. Bizler, sözcüğün anlamını bilmemek, dahası ne olduğunu araştırma zahmetine bile katlanmamak bir yana, “tilki zekası” yönünde ilerlemeyi yeğliyoruz gibi görünmekte. Tanrı sonumuzu hayırlara dönüştürsün…

Belki de bizi ileri gitmiş toplumlardan ayıran çizgi budur. Üzerinde düşünmeye değer.

Bu son genel seçimler hepimiz için mutluluklar getirsin. Ama, oylarımızı atarken şu özdeyişi hiç aklımızdan çıkarmayalım : HER ULUS HAKETTİĞİ HÜKÜMET TARAFINDAN YÖNETİLİR.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>