BAŞKA BİR YÖNDEN DÜŞLERİN AYRIMI……(3 üncü kitaptan)

Düşlerin yorumlanması konusuna girmeden önce, düşlerin genelde bazı türlere ayrılarak incelendiğini belirtmek gerekir. Aşağı yukarı bütün yazarlar böylesi bir ayrımdan söz ederler. Bu doğrultuda düşleri altı grup altında topluyorlar :

● Aklı sürekli olarak dolduran düşünceler ya da gündelik yaşamda görülüp etkisi altında kalınmış nesneler (sinema ya da televizyon filmleri gibi), uykuda düş olarak görülebilir. Bu bir etkilenme sonucu olup gerçek düş gibi kabul görmez. Bu yüzden de bilimsel yorumlamaları yapılmaz. Ama bu tür düşler sonunda bir çok bilimsel buluşlara varıldığı, matematik problemlerinin çözümüne ulaşıldığı da bir gerçektir.

● İkinci tür kabus ya da karabasan denilen düşlerdir. Bunlar genellikle iyi başlar. Sonradan düş birden korkutucu bir hal almaya yönelir. Karabasanların ayrıştırılıp incelenmesi psikanalistlerin ilgi alanı içine girer. Bunları düşte bir kez görülüveren korkutucu görüntülerle karıştırmamak gerekir. Karabasan gören kişi korkar. Bir ara düş gördüğünü hissederek uyanmak ister. Ama bunu başaramaz. Uyandığını sanır, bu arada gördüğü düş devam eder. Her insan yaşamı süresinde bir kaç kez karabasan görebilir. Fakat sık sık karabasan görenlerin uzmanlarca incelenip, derinde var olan bozukluğun anlaşılmasına gerek vardır.

● Üçüncü tür düş, olduğu gibi gerçek yaşamda gerçekleşen düştür. Bunlara “gerçek düşler” adı veriliyor. Örnekse, yıllardır karşılaşılmayan bir dost düşte görüldükten bir süre sonra onunla gerçek yaşamda karşılaşılıp konuşulabilir. Bu tür düşleri görenler arasında bir çok ünlü kişi vardır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün annesinin ölümünü anlatan düşü buna iyi bir örnek olabilir.

● Dördüncüsü en sık rastlanılan düş türüdür. Uyuyan kişi bazı düşler görür. Bunların bir bölümünü belleğinde koruyarak anımsayabilir. Psikanalistlerin ayrıştırıp yorumlayarak incelemeye aldıkları bu tür düşlerdir. Böylece var olan psikiatrik bozukluğun nedenine inmeye çalışılır.

● Beşinci tür düş ise düş içinde görülen düşlerdir. Genellikle kişi düşünde gördüğü bir düşü de yorumlar.

● Altıncı tür, düşlerin en ilginç olanıdır. Bunlar yinelenen düşlerdir. Bu durumda kişi aynı düşü sık sık görmektedir. Yaşamında hiç görmediği yerleri, bölgeleri ya da davranışları düşünde sıklıkla görür kişi. Burada sanki ikinci bir benlik var gibidir. Hint felsefesi ile Karma’ya inananlar bunu bir reenkarnasyon (başka başka bedenlerle tekrar dünyaya gelme) belirtisi olarak alırlar. Ama, gerçek nedir?… Acaba, Id belli bir düşünceyi iyice anlatabilmek için mi bu yineleme ortaya çıkmaktadır?… Ya da Id’ de birikmiş yığıntının büyük bölümü bu düşlerde anlatılmak istenen konular mıdır?… Bilinemiyor.

Bilindiği gibi düşlerin bir bölümü anımsanır, bir bölümü anımsanmakla birlikte kısa sürede bellekten silinir. Ne kadar çaba gösterilse de geri getirilemez. Bazan da kişi o gece hiç düş görmediğini söyler. Dahası yaşamı boyunca hiç düş görmediklerini söyleyenler vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>