KALB-AKCİĞER MAKİNASI KONUSU…..

Bu konuyu daha önce de, burada dile getirerek açık-kalb ameliyatlarında kalb-akciğer makinasını kullanmadan, demek ki, örnekse bir mide ameliyatı yapar gibi, açık kalb ameliyatlarının gerçekleştirilebilme olanağı olduğunu anlatmıştık (Açık-Kalb Cerrahisinde Bir Devrim Olabilir mi?… Başlıkllı makale).

Bu kez, aynı konuyu içeren, (Türkiyede Açık-Kalb Cerrahisi Başlangıcı) başlıklı birinci kitabımdan bir aktarım sunuyorum.

Extracorporeal dolaşım fikri, bazı aygıtların bulunması, geliştirilmesi sonucu bu günlere gelinmiştir. Açık-kalb cerrahisi için bütün bunlar birer atılım, birer kazançtır. Ne var ki, madem. soğutma (hypotermia ) ile her hangi bir kalb arızasını tamir edebilecek kadar zaman kazanabiliyoruz. Metabolizmayı dolaşımı tamamen durdurabilecek düzeye indirebiliyoruz. Böylelikle dolaşımı tümüyle durdurabiliyoruz. O halde, aynı sonucu neden bir kimyasal ya da biolojik bir madde kullanarak almıyalım?..

Bunun örnekleri doğada vardır : Kış uykusuna yatan hayvanlarda (hibernastion )., özellikle vahşi ayıların (Ursus Americanus) kanlarında, bazı maddelerin yükseldiği, örnekse magnesium iyonu, ki anestezinin ilk yıllarında kullanıldığı gibi, şimdi de bir anestezik madde olarak kullanıldığını F. James 1989 yılında yazdığı bir makalesinde bildirmektedir. Bunun yanı sıra H.I.T. (Hibernation Induction Trigger) adlı kan proteininin düzeyinin belli bir noktaya kadar yükseldiği zaten bilinen gerçeklerdir. Wyoming Universitesinden Dr. Henry (Hank) J. Harlow H.I.T. için araştırmalar yapmıştır. Hatta H.I.T . nin kültürü bile yapılarak US deniz kuvvetlerinde yaralılar üzerinde denenmiştır. Yaralıların sağıtılacakları yere gidinceye kadar hayatlarını sürdürmeleri sağlanmıştır. Bu proteini NASA uzay yolculuğuna çıkacak insanlar üzerinde denemeyi düşünmektedir. Günümüzde science fiction filmlerinde uzay yolculuğu yapan kişilerin dondurularak bu yolculuğa çıktıkları anlatılmaktadır.

Mayo Clinic’ten Ralph Nelson ile ark. American Journal of Physiology dergisinde 1973 te, hibernasyondaki ayıların bir damla bile su içmedikleri halde dehidrate olmadıklarını anlatan bir makale yayınladılar. Bu gibi maddelerle araştırma yapılır da pozitiv sonuç alınırsa, açık-kalb cerrahisinde extracorporeal circulation’un yeri ya hiç kalmayacak ya da minimal düzeye inebilecektir. Bu bilgilerin ışığında yakın gelecekte bu sonuca varmayı beklemek hakkımızdır.

Bunların hepsi iyi de, acaba açık-kalb cerrahisinden ekstrakorporeal dolaşımın çikarılmaşına uğraşmanın gereği nedir?…

Ekstrakorporeal dolaşım açık-kalb cerrahisinin oluşup gelişmesine yol açan çok önemli bir buluş olmakla birlikte bazı yan etkiler ile güçlükleri beraberinde getirmiş bir yöntemdir. Yan etkilerin en başında perfüzyon uygulanmış bir kişinin davranışının (behevior) değişmesi gelir. Kişi yumuşak huylu biriyse, birdenbire aksi bir adam haline gelebilir. Yaşlı biriyse ameliyattan sonra bunaklık (demance) belirtileri gösterebilir. Psikiatrik, nöropsikiatrik değişiklikleri belirleyen bu bilgileri L.H. Lee, S. Slogoff, M.W.Johns, N.A. Nussmeier yazdıkları makalelerle doğrulamışlardır. Dahası Perfüzyonu ortadan kaldırınca sırf bunun kaynaklık ettiği bir çok komplikasyondan da kurtulmuş oluruz. Ayrıca bu yöntem bir çok masrafı, iş gücü kaybını da içerir. Açık-kalb ameliyatlarını çok sade bazı yöntemlerle yapabilmenin getireceği kolaylık ta ayrı bir kazanç olacaktır.

İşte bu nedenlerden ötürü ekstrakorporeal dolaşımı bu alandan çikarmak için uğraşmaya değer. Sonuçta başarılabilirse çok büyuk bir ilerleme elde edilmiş olacaktır.
—————————————————————–

Konu ile ilgili makaleler :

Bolling,S.F.,Tramantini, n.L., Kilgore, K.S., Tsung-Ping Su, Oeltgen, P.R., Harlow, H. : Use of “natural” hibernation induction triggers for myocardial protection. 1997, Ann. Thorac. Surg., 64 : 623 – 627.

James F.: Use of magnesium sulphate in the anesthetic management of phaeochromocytoma : A review of 17 anesthetics.Br.J.Anaes. 1989; 62: 616-23.

Nussmeier N.A., Arlund C., Slogoff S.: Neuropsichiatric complications after cardiopulmonary bypass: Cerebral protection by a barbiturate. Anesthesiology. 1986; 64(2): 165.

Lee W.H.jr., Brady M.P., Rowe J., Miller W.C.: Effects of extracorporeal circulation upon behavior, personality, and brain function: Part II Hemodynamic, metabolic, and psychometric correlation. Ann. Surg. 1971; 173(6): 1013.

Johns M.W., Large A.A., Masterton J.P., Dudley H.A.F.:Sleep and delirium after open heart surgery. Br. J. Surg. 1974; 61: 377.
Harlow H.J. et al.: Muscle strenght in overwintering bears. Nature 2001; 409: 997.

Johns M.W., Large A.A., Masterton J.P., Dudley H.A.F.:Sleep and delirium after open heart surgery. Br. J. Surg. 1974; 61: 377.

Slogoff S., Girgis K.Z., Keats A.S.: Etiologic factors in neuropsychiatric complications associated with cardiopulmonary bypass. Anesth. Analg. 1982; 61(11): 903.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>